Jedinstveni nazivi varijabli

Često inženjersko traženje odgovarajućeg dijela započinje s određenim dimenzijama koje komponente moraju udovoljiti. (npr. promjer = 10 mm, dužina = 120 mm). No, čak i ako kataloga nudi pretraživanje s varijablama, rezultati pretraživanja često nisu potpuni.

Razlozi su u nedosljednim nazivima varijabli koje se koriste u katalogu. Na primjer, ako je unutarnji promjer nazvan "D1" i vanjski promjer "DA", onda se to mora odnositi na sve komponente. Tek će tada svi odgovarajući proizvodi vašeg portfelja biti prikazani u rezultatima pretraživanja upita inženjera.

Zašto su ove informacije potrebne?

  • Potraga kompletnog kataloga s varijablama daje inženjeru potpune rezultate samo ako svi proizvodi imaju jednoobrazna imena

  • Smanjuje vrijeme traženje odgovarajuće komponente