Kinematika

Samo geometrija komponente nije dovoljna za dizajn. Za savršeni dizajn proizvoda, inženjeri također trebaju informacije o njihovim opcijama kretanja.

Za kinematiku s ograničenjima koja omogućuje elektronički katalog proizvoda, moguće je postaviti i ograničiti smjer gibanja i stupnjeva slobode. CAD modeli pokretnih komponenti ograničeni su na način da se mogu provesti samo realni pokreti.

Na taj način se kotač ne može pomaknuti dalje nego što je dopušteno i klip se ne može pomaknuti dalje nego što je moguće.

Zašto su ove informacije potrebne?

  • Omogućuje postupak sigurnog određivanja položaja komponente u CAD softveru od strane inženjera i izbjegava pogrešne pretpostavke tijekom faze projektiranja

  • Mobilni elementi mogu se odabrati pojedinačno, tako se može odrediti prostor za svaki element i moguću opasnost od sudara

  • Omogućuje jednostavnu simulaciju dizajna bez visokih ručnih napora