Simboli i prijevodi

Iako je engleski jezik potreban inženjerima u današnjem međunarodno orijentiranom profesionalnom okruženju, tek ih je mali postotak stvarno poslovno tečan i govoru i pismu, prema trenutnim studijama.


Osobito je teško kada se radi o tehničkim pojedinostima dizajna. U ovom području inženjeri moraju biti sposobni komunicirati savršeno, kako bi izbjegli nesporazume i njihove katastrofalne posljedice.

Podržite klijenta u glatkoj suradnji nudeći svoj elektronički katalog na više jezika i ilustrirajući važne detalje sa simbolima.

Zašto su ove informacije potrebne?

  • Ukoliko podaci o proizvodu nisu dostupni na materinjem jeziku, radni procesi su sporiji i povećava se opasnost od pogrešnog odabira proizvoda

  • Za uspješan, međunarodni marketing proizvoda, inženjeri i kupci moraju razumjeti svoje proizvode i njegove prednosti te primjenu širom svijeta. Osim toga, katalozi na Engleskom jeziku trebaju biti dostupni na različitim jezicima

  • Slika govori više od 1000 riječi: vizualni odabir sa simbolima može smanjiti napore prevođenja. Budući da se sve ne može vizualno ilustrirati, preporučuje se prevođenje kataloga