CADENAS - wyznaczanie standardów

CADENAS jest wiodącym twórcą oprogramowania w dziedzinie strategicznego zarządzania częściami i redukcji części.
(PARTsolutions), a także Elektroniczne Katalogi Produktów (eCATALOGsolutions).

Dostosowane do potrzeb rozwiązania programowe CADENAS działają jako łącznik między producentami komponentów, ich
produktów i nabywców.

70% z 50 największych producentów, na których zapotrzebowanie zgłaszają inżynierowie, polega na rozwiązaniach eCATALOGsolutions firmy CADENAS jako na rozwiązaniach katalogowych CAD (DVD, Web, Print, Mobile) dla swoich produktów.

154 z 1000 globalnych graczy z Niemiec polega na rozwiązaniach PARTsolutions firmy CADENAS.

Wiadomości główne

AKTUALNOŚCI