Strategiczne Zarządzanie Częściami

PARTsolutions to system zarządzania częściami standardowymi oraz pochodzącymi z ofert handlowych producentów, przez CADENAS GmbH. Wielu inżynierów na całym świecie używa PARTsolutions i tym samym zaoszczędza czas dla innych ważnych zadań przy projekcie.

Oprogramowanie zapewnia inżynierom i projektantom z przemysłu maszynowego, samochodowego i budowniczego bezpośredni dostęp do tysięcy części z ponad 700 certyfikowanych katalogów wiodących producentów na świecie.

W nowoczesnych firmach, Strategiczne Zarządzanie Częściami PARTsolutions pomaga zredukować i ułatwia zarządzanie komponentami i częściami standardowymi. Płynne zintegrowanie oprogramowania PARTsolutions do łańcucha procesów obejmuje w ten oto sposób cały cykl.

Więcej niż 700 katalogów z częściami standardowymi oraz z częściami z ofert handlowych

Strategiczne Zarządzanie Częściami CADENAS PARTsolutions oferuje inżynierom bezpośredni dostęp do ponad 700 certyfikowanych katalogów części CAD wiodących producentów na świecie.

Inteligentne modele 3D CAD części standardowych i części znajdujących się w ofercie handlowej dostawców mogą być bezpośrednio importowane do systemu CAD w odpowiednim formacie i tym samym przyspieszyć proces projektowania.

Idealne dane stałe dla Twojego systemu

Kompleksowa biblioteka Strategicznego Zarządzania Częściami, z komponentami standardowymi i pochodzącymi z ofert handlowych dostawców, uzupełnia Twoją bazę danych szczegółowymi informacjami o częściach. Zapewniają to doskonale zorganizowane pliki, wskazujące odpowiedniego producenta oraz numer zamówienia. W ten oto sposób czas spędzony na wyszukiwaniu części ulega znacznemu skróceniu.

Pobierz przegląd katalogów dostępny w CADENAS Strategic PARTsmanagement PARTsolutions.

Inteligentne metody wyszukiwania komponentów

CADENAS oferuje zupełnie nowe możliwości dla inżynierów i nabywców, aby w szybki sposób znaleźć informację o produkcie i danych CAD części standardowych, z ofert handlowych dostawców oraz przedsiębiorstw.

Funkcje wyszukiwania CADENAS zostały specjalnie dostosowane do potrzeb inżynierów i nabywców oraz pozwalają na inteligentne znalezienie niezbędnych części poprzez intuicyjną obsługę.

Więcej informacji do znalezienia na www.cadenas.de/intelligent-finding

Otwarte dla wszystkich systemów

Niezależnie od tego, który z systemów CAD, PLM lub ERP używasz w swojej firmie, Strategiczne Zarządzanie Częściami CADENAS PARTsolutions jest otwarte dla wszystkich systemów.

Strategiczne Zarządzanie Częściami skupia wszystkie istotne informacje na temat różnych systemów na jednej platformie.

We wszystkich ważnych językach

CADENAS PARTsolutions oraz katalogi części standardowych oraz znajdujących się w ofercie handlowej międzynarodowych producentów są dostępne we wszystkich ważnych językach.

W ten sposób Strategiczne Zarządzanie Częściami wspiera globalną działalność Twojej firmy.

Zalety PARTsolutions

  • Modele 3D CAD dla inżynierów

  • Więcej niż 600 certyfikowanych katalogów producentów

  • Wygenerowane modele mogą zostać bezpośrednio dodane do Twojego oprogramowania CAD

  • Kilka funkcji wyszukiwania: geometryczne wyszukiwanie podobieństw, wyszukiwanie
    przez szkice, wyszukiwanie pełnotekstowe, topologiczne i wiele innych

Potrzebujesz więcej informacji?

Dalsze informacje o PARTsolutions znajdziesz na www.cadenas.de/strategic-partsmanagement