PARTsolutions standardi

Strateško upravljanje dijelovima PARTsolutions od CADENAS-a nudi inženjerima pristup podacima iz svih najčešće korištenih standardnih komponenata

Pregled dostupnih standarda možete pronaći ovdje:

AN 101001-101900
AN 101901-102800
AN 102801-103700
AN 103701-104600
AN 104601-105500
AN 105501-106400
AN 106401-107300
AN 107301-108200
AN 148551-149350
AN 173-186
AN 21-37
AN 121551-121575
AN 256
AN 315
AN 316
AN 121501-121550
AN 123301-123428

Status: 06/2017