PARTsolutions standardi

Strateško upravljanje dijelovima PARTsolutions od CADENAS-a nudi inženjerima pristup podacima iz svih najčešće korištenih standardnih komponenata

Pregled dostupnih standarda možete pronaći ovdje:

NSA 57303
NSA 551.10 1
NSA 551.10 1A
NSA 551.10 1AP
NSA 551.10 1P
NSA 551.10 2
NSA 551.10 3
NSA 551.10 4
NSA 551.10 5
NSA 551.10 6
NSA 551.10 7
NSA 551.10 8
NSA 55132
NSA 55171
NSA 55133
NSA 55134
NSA 55139
NSA 55172
NSA 55173
NSA 55182
NSA 55185
NSA 55189
NSA 57304
NSA 55147
NSA 55136
NSA 5355
NSA 55144
NSA 55184

Status: 06/2017

Tvornički standard i ponavljajući dijelovi Dostupni proizvođači certificiranih kataloga