Interaktivni 3D PDF dokumenti

Pomoću eCATALOG rješenja, 3D PDF dokumenti, na temelju individualne konfiguracije proizvoda, se mogu izravno generirati "u hodu" iz vašeg elektroničkog kataloga proizvoda. Svojim klijentima možete pružiti sve važne informacije o komponentama svakog konfiguriranog dijela u kompaktnom dokumentu. Vi odlučujete koja bi se informacije trebale nalaziti u 3D PDF dokumentu.

Pojedinačna tablica podataka

Svi važni tehnički detalji o proizvodu kao što su: broj narudžbe, snaga držanja, zatezni moment, performanse, itd.  su jasno prikazani u tabličnom obliku.

Interaktivni 3D prikaz

Integrirajte 3D model konfigurirane komponente, dostupan u bilo kojem pogledu okretanjem, zumiranjem i premještanjem. 3D prikaz može se tiskati.

2D izvedba s automatskim dimenzioniranjem


Detaljni 2D dimenzionalni crteži s važnim informacijama kao što su tolerancije i prilagodbe također se mogu integrirati u PDF dokument.

Informacije ovisne o kontekstu i konfiguraciji

Jedinstvena integracija dinamički generiranih informacija "u hodu" također je moguća, npr. lokalni prodajni kontakt ovisno o mjestu kupca, integracija tehničkih dijagrama prema konfiguraciji kupca itd.

Vaš korporativni dizajn

Vi odlučujete kako treba izgledati vaš 3D PDF dokument i koje će informacije biti dostupne kupcu. Izradit ćemo pojedinačni predložak kako želite, uzimajući u obzir vaš korporativni dizajn.

Konfigurator proizvoda 3D dimenzioniranje s opcijom uređivanja