Prijenos u ERP

Automatski prijenos matičnih podataka materijala u ERP sustav

Zbog integracije ERP-a u PARTsolutions, matična polja materijala automatski se popunjavaju atributima dijelova iz PARTsolutions-a.

Ako korisnik odabere zapis podataka o proizvodu u PARTsolutions-u, atributi dijela se automatski prenose u masku za izradu datoteka ERP sustava. To štedi vrijeme prilikom izrade matičnih podataka i štoviše osigurava ispravno održavane glavne podatke.

Semantička pravila Motivacija