PARTsolutions standardi

Strateško upravljanje dijelovima PARTsolutions od CADENAS-a nudi inženjerima pristup podacima iz svih najčešće korištenih standardnih komponenata

Pregled dostupnih standarda možete pronaći ovdje:

GHS01Exploding bomb, form GHS01
GHS02Flame, form GHS02
GHS03Flame over circle, form GHS03
GHS04Gas cylinder, form GHS04
GHS05Corrosion, form GHS05
GHS06Skull and crossbones, form GHS06
GHS07Exclamation mark, form GHS07
GHS08Health hazard, form GHS08
GHS09Environment, Form GHS09
H201Mass explosion hazard, form H201
H202Explosive, severe projection hazard, form H202
H203Explosion with fire, minor blast hazard , form H203
H204Minor explosion hazard, form H204
H205Blasting agent, very insensitive , form H205
H206Explosive, extremely insensitive, no mass explosion, form H206
H220Flammable gases, form H220
H221Flammable gases, form H221
H331Toxic gases, form H331
H229Non flammable, non toxic gases, form H229
H280Contains gas under pressure, may explode if heated, form H280
H224Flammable liquids, form H224
H225Flammable liquids, form H225
H228Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitized explosives, form H228
H250Substances liable to spontaneous combustion, form H250
H260Substances which in contact with water emit flammable gases, form H260
H261Substances which in contact with water emit flammable gases, form H261
H271Oxidizing substances (also used in addition for oxidising gases), form H271
H241Organic peroxides, form H241
H242Organic peroxides, form H242
H300Toxic substances, form H300
H314Corrosive substances (also used in adddition for corrosive gases), form H314

Status: 09/2023

Tvornički standard i ponavljajući dijelovi Dostupni proizvođači certificiranih kataloga