Višejezičnost glavnih podataka

Iako 45% inženjera govori engleski jezik, manje od 5% ima uistinu dobro znanje engleskog jezika.

Postojeće znanje engleskog jezika među inženjerima:

CADENAS-ov PARTsolutions nudi standardne i kupljene dijelove ma mnogim međunarodnim jezicima.

Izrada podataka i semantičko pretraživanje na svim jezicima.

Korisnici mogu stvarati podatke u CADENAS-ovom PARTsolutions-u na njihovom materinjem jeziku. Pomoću semantičke pohrane u sustavu komponenta će biti automatski prevedena na druge jezike i međunarodni kolege ih lako mogu pronaći.

Motivacija Motivacija