Podržani PLM sustavi

CADENAS nudi sučelja i mogućnosti integracije za sljedeće PLM i PDM sustave.

 • 3DExperience
 • Agile for Inventor
 • ARAS
 • Autodesk Vault
 • CIM DATABASE
 • ENOVIA
 • keytech
 • Model Manager for Creo Elements/Direct Modeling (CoCreate)
 • PRO.FILE
 • SAP PLM / ECTR
 • SmarTeam
 • SolidWorks Enterprise PDM
 • Teamcenter
 • Windchill

Budući da neprestano razvijamo naša sučelja i dodajemo nova, molimo Vas da imate na umu da je ovdje naveden samo popis, te ne može biti dana nikakva garancija točnosti. Ako imate eksplicitna pitanja, obratite se svojoj CADENAS kontakt osobi.

CAD sustav ERP sustav