Inteligentno pronalaženje - Pregled metoda pretraživanja

CADENAS nudi nove mogućnosti inženjerima i kupcima kako bi na pametan način pronašli informacije o proizvodu, kao i CAD podatke standardnih dijelova, dijelova dobavljača i tvrtki.

Funkcije pretraživanja CADENAS-a prilagođene su potrebama inženjera i kupaca kako bi optimizirale i omogućile da se potrebne komponente nađu na inteligentan način.


Sve se metode pretraživanja mogu kombinirati jedna s drugom.

Inteligentno pronalaženje naspram konvencionalnih geometrijskih metoda pretraživanja sličnosti

Usporedba funkcija inteligentnog pronalaženja CADENAS (lijevo) i funkcije traženja od strane alternativnih usluga (desno)

Motivacija Geometrijsko pretraživanje 3D