Djelomično pretraživanje 3D

CADENAS djelomična pretraga omogućuje odvajanje skupine dijelova i pretraživanje unutar postojeće baze podataka za komponente i sklopove sa sličnim podjelama.

Tako se odgovarajući postupak i već dostupni alati mogu usvojiti za vaše inženjerstvo.

Vaše prednosti

  • Detaljno pretraživanje prema unaprijed definiranom obliku u drugim komponentama i sklopovima
  • Ponovno korištenje dizajna i radnih postupaka
  • Korisno kada se smanjuje količina različitih alata
  • CAD nije potreban na radnoj stanici
Geometrijsko pretraživanje 3D Inverzno pretraživanje 3D