Inverzno pretraživanje

Zahvaljujući inverznoj pretragi CADENAS-a možete pronaći "poklopac" svakom "loncu".

Pomoću geometrijskog pretraživanja sličnosti možete preuzeti komponentu, npr. vijak ili utičnica i pronaći točno suprotan dio. Ovaj proces pretraživanja funkcionira sa svim komponentama i, naravno, ide u oba smjera.

Vaše prednosti

  • Pronađite točno suprotni dio bez obzira na vanjski oblik
  • Optimalno prikladan za pretraživanje komponenti (dodatne opreme)
  • Optimizirano za slobodnu procjenu tolerancije provrta za promjer i udaljenosti
  • Nije potrebno imati CAD na radnoj stanici
Djelomično pretraživanje 3D Pretraživanje uživo