Parametarsko pretraživanje cijelog teksta

CADENAS pretraga cijelog teksta nudi učinkovitu mogućnost pregledavanja cjelokupnog kataloga i svijet dijelova strateškog upravljanja dijelovima.

Prijedlozi za ispravke, alternativni pojmovi za pretraživanje i parametriziranje

PARTsolutions provjerava uvjete za pretraživanje za pravopisne pogreške i predlaže slične uvjete. Na taj način CADENAS pretraživanje cjelovitog teksta ne odnosi se samo na identifikaciju komponenti, već i na sadržaj tablice i atribute komponenti.

Prilikom unošenja pojmova za pretraživanje moguće je dodati karakteristike komponenti u pretraživanje. Ovi logički operatori, primjerice: "D [12] i L [100]", broj dijela, atribut, opis, itd. rade bok uz bok kako bi pronašli najbolji mogući rezultat pretraživanja.

Kombiniranje nekoliko uvjeta za pretraživanje

Strateško upravljanje dijelovima nudi mogućnost prijedloga pojmova za pretraživanje tijekom traženja dijelova. Ti pojmovi se automatski povlače iz baze podataka koja se pretražuje.

Ako, primjerice, upotrebljavate izraz "vijak" tijekom pretraživanja, PARTSolutions automatski nudi povezane pojmove poput "niske glave vijaka" ili sinonima. Kada kliknete na jedan od ovih uvjeta, on automatski postaje kombinirano pretraživanje.

Pretraživanje skiciranjem 2D Pretraživanje po topologiji