Pretraga montažnih dijelova

Pomoću pretraživanja dijelova za montažu brzo prođite kroz inventuru dijelova tvrtke tijekom faze izgradnje. Na taj način mogu se pronaći i ugraditi ugradbeni dijelovi kao što su držači, kutnici i spojnice.

Kroz odabir mogućnosti unutar CAD sustava, obrazac pretraživanja može se definirati, na primjer, bušotinama. Rezultati pretraživanja dostupni su u nekoliko sekundi kako bi se jednostavno integrirali u CAD.

S jednim klikom, odgovarajući dio za montažu može se otvoriti u CAD konstrukciji i postaviti u skladu.

Vaše prednosti

  • Besprijekorna integracija u postojeći CAD sustav
  • Potiče ponovno korištenje dijelova
  • Trenutačno pretraživanje dodatnih dijelova
  • Podržava brojne obrasce pretraživanja: linearni, nosači i kružni obrasci bušotina, uključujući tolerancije udaljenosti i promjere
Pretraživanje po boji Pomoćni filteri