Pretraga neobrađenih dijelova

Strateško upravljanje dijelovima nudi potragu za sirovim dijelovima koji vam omogućuju da pronađete odgovarajući neobrađeni dio na temelju gotovog dijela unutar postojeće baze podataka.

Softver provjerava je li gotovi dio dimenzijama manji od neobrađenog dijela tako da se gotovi dio može stvoriti uklanjanjem materijala iz sirovog dijela.

Izvješće o potrebnoj stopi gubitaka i preklapanju

CADENAS pretraga neobrađenih dijelova dodatno izračunava koliko materijala treba ukloniti, da se gotov dio može razviti iz sirovog dijela. U prikazu preklapanja gotovi dio se može vizualno usporediti s neobrađenim dijelom.
Izvješće vas obavještava o raspoloživim zalihama i poljima primjene neobrađenih dijelova.

Vaše prednosti

  • Podržava standardizaciju dijelova kroz neobrađene dijelove
  • Preklapajući prikaz gotovog dijela i neobrađenog dijela
  • Izračunajte dobivene reznice
  • Gotovi dijelovi automatski se grupiraju s dijelovima koji nisu prerađeni
  • Pretraživanje u suprotnom smjeru je također moguće:
    Koji gotovi dijelovi mogu biti izrađeni od neobrađenog dijela?
  • Primjenjivo za odljevke koje se ponovno prerađuju
Pretraživanje po topologiji Pretraživanje po boji