Pretraga po boji

Pretraživanje boja omogućuje inženjerima i kupcima traženje komponenti po boji unutar baze. Ovaj način pretraživanja pokazuje svoj puni potencijal ukoliko se koristi s jednom od brojnih prije navedenih inovativnih metoda pretraživanja CADENAS-a.

Vaše prednosti

  • Kombinirajte nekoliko boja unutar jednog upita za pretraživanje
  • Potražite precizne vrijednosti boja
  • Boje se mogu izdvojiti iz komponenti i uključiti u paletu boja
Pretraga neobrađenih dijelova Pretraga montažnih dijelova