Vaš korporativni dizajn

CADENAS eCATALOGsolutions vaš korporativni dizajn ostaje netaknut prema vašim zahtjevima.

Bez obzira na to kako se želite predstaviti svojim klijentima, rado ćemo prihvatiti ovaj izazov.

eCATALOGsolutions & korporativni dizajn

Primjer za besprijekornu integraciju eCATALOG rješenja u postojeći dizajn tvrtke prema specifikacijama kupca:

AHP Merkle GmbH

AVENTICS GmbH

GETOtec

Besprijekorna integracija Mobilne aplikacije