Pretraživanje po topologiji

Iz geometrijskih svojstava do podudarnog dijela

CADENAS topološko pretraživanje omogućuje pregledavanje cijele baze podataka za svojstva i dimenzije komponenti koje odgovaraju komponenti koju trebate.

Jednostavno unesite atribute kao što su dužina, širina i promjer da biste dobili rezultate pretraživanja koji odgovaraju razredu koji odgovaraju vašim potrebama.

Primjer upotrebe

Tražite komponentu za koju znate samo duljinu, kao i broj i promjere bušotina.

Parametarsko pretraživanje cijelog teksta Pretraga neobrađenih dijelova